Sandnes Frivilligsentral


Skape forutsetninger for at frivillige og brukere i større grad kan hjelpe/få hjelp av hverandre for på den måten å bidra til at hverdagen blir mer positiv, meningsfylt og lettere for flere.Frivillighetssentralen i Sandnes ble opprettet i 1996 som en del av Sandnes Sunn By.Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter. Frivillighetssentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betaling du får.Frivillighetssentralen eies av Sandnes kommune og er en del av Sandnes Sunn By. Sentralen har et eget styre og en daglig leder. Virksomheten drives fra egne lokaler.Formidling av frivillig innsats og kunnskap på det praktiske og sosiale plan overfor enkeltmennesker, grupper og foreninger. Administrering og oppfølging av natteravnene i Sandnes. Sentralen er også møteplass for ulike organisasjoner, lag, foreninger og grupper av ulike slag.Frivillighetssentralen har hatt en kontinuerlig utvikling i forhold til utvikling av sitt tilbud og aktiviteter.www.sandnes.frivilligsentral.noSandnes Frivilligsentral, Eidsvollgaten 48, 4307 Sandnes
Tlf. 51 33 50 90 – 95 98 95 73
E-post: frivillighetssentralen@sandnes.kommune.no
Daglig leder: Bjarte Bjørnsen
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.