Sunn Livsstil

 

 • Forebygge livsstilssykdommer – Intensivere satsingen og styrke lokale partnerskap for å takle epidemien av livsstilssykdommer og kroniske sykdommer gjennom innbyggerbaserte tiltak relatert til de faktorene som fremmer slike sykdommer
   
 • Lokale helsetjenester – Styrke primærhelsetjenesten for å forebygge, kontrollere og behandle hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer og alkoholrelaterte sykdommer. 
   
 • Tobakkfrie byer – Implementere og forsterke bydekkende politikk for røykfrie arbeidsplasser og offentlige rom
   
 • Alkohol og narkotika – Utvikle tverrsektorielle handlingsplaner for å forebygge alkohol- og stoffmisbruk
   
 •  Aktiv livsstil – Gjøre aktiv livsstil, fysisk aktivitet og fotgjengertilgjengelighet til premiss for all byutvikling
   
 • Sunt kosthold – Fremme lik tilgjengelighet til sunn mat og bidra til økt kunnskap om betydningen av sunne spisevaner
   
 • Vold og skader – Utvike planer for oppfølging av alle aspekter av vold og skader, inkludert vold mot kvinner, barn og eldre, trafikkulykker og hjemmeulykker
   
 • Sunne omgivelser – Støtte programmer som fremmer sunn livsstil og mental trivsel, og som er en del av folks dagligliv, slik som i nabolag, i skoler og på arbeidsplasser
   
 • Trivsel og velvære – Fremme forståelsen av fremme faktorer og forhold som fremmer trivsel og velvære, reduserer stress og fremmer robuste lokalsamfunn
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.