Frisk i friluft


Det er et sentralt mål for Frisk i friluftsatsningen i Sandnes å legge til rette for friluftsliv som helsefremmende aktivitet i hele befolkningen og med særlig fokus på barnefamilier og inaktive grupper.
  • Bedre folkehelse
  • Utvikle gode og inkluderende lokalsamfunn
  • Tilrettelegge for fysisk aktivitet i dagliglivet
  • Anleggsutvikling
  • Skape flere sosiale arenaer som kan gjøre de fysiske aktivitetene mer attraktive.Frisk i friluft er en del av den nasjonale FYSAK- satsningen, organisert som et partnerskap mellom Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen, 15 kommuner og frivillige organisasjoner. Sandnes ble medlem av nettverket i 2003. Lokalt er arbeidet forankeret i kommuneplanen for Sandnes 2002 – 2017, dybdeområde Sunn ByVi vil søke å fremme fysisk aktivitet i dagliglivet gjennom
  • systematisk tilrettelegging/ synliggjøring av bynære turområder, kultur- severdigheter og korteste vei til overordnet grøntstruktur
  • utarbeide, forbedre og markedsføre turkart (både som brosjyrer og digitalt)
  • Tverrsektorielt samarbeid i prosjekter og samarbeid med frivillige organisasjoner, Stavanger turistforening, Statskog og friluftsrådene.Kommunens tverrsektorielle Friluftsgruppe som gjennom mange år har jobbet med tilrettelegging for friluftsliv i kommunen, har ansvar for oppfølging av kommunens friluftprosjekter. Friluftsgruppa ledes av fagansvarlig Park og friluft.  Koordineringsansvaret for Frisk i friluftarbeidet  er lagt til stabsavdeling Sunn by.Tilrettelegging og informasjon om ”grønne sykkelruter” (Jf også Sykkelbyen Sandnes)
Brosjyre/rebus; Bli med og finn 10 turmål i Melsheiområdet
Tur og bydelskart/ med synliggjøring av lokale kulturminner
Informasjon om muligheter og tilbud gjennom brosjyrer, kart, info- møter og internett (kommunes web -side)
Stand og rebusaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner på Verdensdagen for psykisk helse. Lokalt tema i 2009; ”Gå deg gladere!”Økt forståelse i befolkningen av at naturopplevelser, friluftsliv og fysisk aktivitet er særlig viktig for den psykiske helsa. Frisk i friluft tiltakene knyttes bl.a. opp mot folkehelsetiltak og blir brukt ved aktivisering av innaktive og mennesker med psykiske lidelser.Friluftsliv i SandnesBjarte Bjørnsen, tlf 51 33 50 90 - 95989573
Rådhuset, Jærveien 33, postboks 583, 4305 Sandnes
bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.