Sykkelbyen Sandnes


Øke sykkelbruken i Sandnes
  • mindre forurensing
  • bedre helse og trivsel
  • befeste Sandnes som Sykkelby

Sjekk hvor mange sykler som har passert gjennom sykkeltelleren i Elvegata!Hensikten med dette prosjektet er å profilere Sandnes som en av  sykkelbyene i Norge – ved å fremme bruken av sykkel som framkomstmiddel for så mange som mulig av kommunens innbyggere, og samtidig redusere biltrafikken.De siste 15 årene er mange tiltak som naturlig hører inn under begrepet Sykkelbyen Sandnes, satt ut i livet. Målet er hele tiden å stimulere til økt bruk av sykkel – ved å legge forholdene bedre til rette for syklister.Arbeidet med sykkelbyen er organisert i en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.
Her deltar representanter for kommune, næringsliv, vegvesen og sykkelklubb.

  • Utforming av sykkelkart for Sandnes og omegn
  • Planlegging og bygging av et hovednett av sykkelstier
  • Kampanjer for utvidet bruk av sykkel
  • Gratis bysykkel system
  • Grønne sykkelruter
  • 10 timer sykkelopplæring for alle 5. klasse elevene i Sandnes
  • Utbygging av sykkelparkeringshusNye sykkelstier er bygget. Sandnes var den første by i Norge med å tilby gratis bysykkel i 1996. En robust sykkel  med elektronisk låsesystem ble spesialkonstruert, og nå er 50 bysykler plassert i stativ i byens sentrum.
Det er innført sykkelgodtgjørelse for sykling i jobb for kommunens ansatte.
Sykkelparkeringshus er satt opp på Ruten. Interaktivt sykkelkart på kommunens nettside.

Vi jobber kontinuerlig for å tilby et best mulig tilbud for sykkelbruk i kommunen.
Oppdager du problemer på sykkelveinettet kan du melde ifra om dette på MELD FEIL - et innmeldingssystem med kartfunksjon.


Miljøvernsjef: Hans Ivar Sømme;
Tlf: 51 33 50 70
E-post: hans.ivar.somme@sandnes.kommune.no
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.