Kommunikasjonsgruppa
Websider:
Besøk våre eksterne websider for oppdatert informasjon om tilbud. aktiviteter og andre nyheter fra Frivilligsentralen:
www.sandnes.frivilligsentral.no
hovedbilde frivillig
Frivilligsentralen i Sandnes

Vi har åpent tirsdag - torsdag fra 10.00 til 14.00. Sentralen ligger i Eidsvollsgata 48. (på skrå vis a vis Kirken). Vi ønsker besøk av deg som er frivillig, ønsker å bli frivillig eller som ønsker svar på forhold knyttet til sentralen. Det er imidlertid viktig å gjøre avtale om møte slik at du er sikker på å treffe daglig leder som ofte har oppdrag utenfor sentralen. 

Sentralen eies av  Sandnes kommune. Organisatorisk er den tilknyttet og underlagt Sandnes Sunn by.

Her finner du vår Årsrapport for 2011

Vårt hovedmål er å legge til rette for at frivillige og brukere i større grad kan hjelpe / få hjelp av hverandre, og på den måten bidra til en mer positiv, meningsfylt og lettere hverdag for flere.
 

Ta kontakt dersom du ønsker å være frivillig, dag eller nattravn i sentrum, eller bare stikke innom for en prat.
Alle trenger noen, og noen trenger deg!

Vi ønsker å komme i kontakt med både enkeltpersoner, foreninger, lag og grupper som ønsker å bidra, eller trenger hjelp og støtte, i det frivillige arbeidet i Sandnes.

Du finner oppdatert informasjon om aktiviteter og tilbud på våre eksterne websider: www.sandnes.frivilligsentral.no
Kontakt
Bjarte Bjørnsen
Tlf:: 51 33 50 90 / 91
959 89 573
bjarte.bjornsen@sandnes.
kommune.no
 

Besøksadresse
Eidsvollsgata 48.
4307 Sandnes

Postadresse
Postboks 583, 4305 Sandnes
 

Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.