Handlingsplan for folkehelse

• ”Resept for et sunnere Norge”, Handlingsplan for folkehelse i Rogaland fylke, Kommuneplan for Sandnes


• Forpliktende samarbeid i partnerskap mellom fylke, kommune, næringsliv og organisasjoner
• Bedre levekår for alle, redusere sosiale ulikheter


• Generelt for alle
• Spesielt for barn, ungdom, eldre, innvandrere, funksjonshemmede


• Fysisk aktivitet
• Rusforebyggende tiltak, forebygging av tobakkskader, bedre kosthold
• Psykisk helse


• Handlingsplan - Partnerskap for folkehelse. Prosjekter / tiltak som: Treningsgrupper for eldre, treningskontakter ift rus, fysisk aktivitet 7 kosthold i skolen, fysisk aktivitet for innvandrere m.m.
Kontakt
Kristina Ehrenberg - Rasmussen
Tlf.: 51 33 55 96/
926 32 538
kristina.ehrenberg-rasmussen@sandnes.kommune.no


Besøksadresse
Rådhuset, 2. etg. tilbygget, Sunn by
Jærven. 33, 4319 Sandnes

Postadresse
Postboks 583, 4305 Sandnes
 

Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.