Miljøfyrtårn
Samarbeid mellom Sunn By og Grønn Hverdag
Miljøtips bolig
Grønnere reise
Bærekraftig mat
Grønne bedrifter
Småbarnsforeldre
Fremtidens byer
Ønsker du foredrag om miljø?
Ukas grønne tips

Tips om kosmetikk og hygieneprodukter

Norge ligger på verdenstoppen i forbruk av kosmetikk og hygieneartikler - langt over gjennomsnittet i Europa. Forbruket av disse produktene vokser fra år til år og sliter ikke bare på lommeboka, men også på huden og naturen. Mange produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Bruk så lite som mulig. Bruk mye vann og begrens bruken av kosmetikk så mye som mulig. Hvis du trenger noe kan du se etter miljømerkete produkter. Grønn Hverdag anbefaler å styre unna produkter som inneholder Butylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben og Isopropylparaben. Stoffene kan virke hormonforstyrrende. Også triklosan, som finnes i tannkremer, skal unngås fordi stoffet kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika.

hovedbilde miljo
Miljøplan for Sandnes

Bevare – forebygge og reparere – oppleve – kvalitetssikre


• Bevare – naturvern, kulturminnevern, jordvern


• Forebygge og reparere – radon, vannforurensning, støy, elektromagnetiske felt, energi og klima

Sandnesmarkå, regionale friluftsområder og friluftsområder i nærmiljøet
• Oppleve - rekreasjon og fysisk aktivitet


• Kvalitetssikre - sjekkliste for miljø- og helsekonsekvenser, miljøvennlig drift

• Sandnes i sentrum for fremtiden – romslig, modig og sunn


• Sandnes vil være et bærekraftig samfunn
• Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige levekår for alle


• Rettferdighet og likebehandling
• Samarbeid, medvirkning og solidaritet


• Bærekraftig miljøforvaltning
• Sunn byplanlegging inkl. miljø- og helsekonsekvensvurderinger
• Sunn oppvekst og sunn aldring
• Fysisk aktivitet og aktiv livsstil
Kontakt

Hans Ivar Sømme
Tlf.: 51 33 57  05 /
481 57 810
hans.ivar.somme@sandnes.
kommune.no
 

Besøksadresse
Rådhuset, 2. etg. tilbygget, Sunn by
Jærven. 33, 4319 Sandnes

Postadresse
Postboks 583, 4305 Sandnes
 

Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.