Sandnes Sunn By
Om Sunn By


 
Sandnes har siden 1991 vært medlem av det europeiske nettverket av sunne byer.
 
Romslig innebærer at alle i Sandnes skal inkluderes i fellesskapet og gis likeverdige muligheter for god livskvalitet og helse. Vi skal være modige ved å gjøre framtidsrettede og langsiktige valg for å sikre framtidige generasjoner gode vilkår i Sandnes.

Sandnes skal være en sunn by, det vil si at hensynet til helse, trivsel og miljø skal vektlegges i all tjenesteyting og byutvikling etter prinsippene for rettferdighet og likebehandling, samarbeid og solidaritet.
 

 

 


 

 

Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.